RFID Antenna

Ăng-ten RFID UHF có ăng-ten bảng, ăng-ten gốm và ăng-ten thể thao, có các lợi ích khác nhau, như 3dbi, 5dbi, 6dbi, 9dbi, 10dbi, 12dbi vv, bao gồm phân cực tròn và tuyến tính.
Trang chủ Trang trước 123 Trang tiếp theo Trang cuối 1/3
Ăng ten RFID ám chỉ tới HF và UHF.Chúng tôi có ăng-ten anten cầm tay và bảng điều khiển ăng-ten UHF được sản xuất với các loại vật liệu, kích cỡ và phân cực khác nhau, được sử dụng cho các dự án khác nhau